Aktualności


Prof. Andrzej Śródka honorowym członkiem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

  Szanowni Państwo, niezmiernie miło nam ogłosić, że wybitny badacz historii nauki i wieloletni kierownik naszej katedry, prof. Andrzej Śródka został zaliczony w poczet honorowych członków Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. O dokonaniach naukowych Profesora można przeczytać w Jego życiorysie, zamieszczonym na stronie TNW. Poniżej zrzut ze strony Towarzystwa.  

125 lat radiologii Krakowie/125 lat radiologii w Polsce – wystawa

    Serdecznie zapraszamy na wystawę 125 lat radiologii Krakowie/ 125 lat radiologii w Polsce, prezentującą dzieje polskiej radiologii. Warto przypomnieć, że już 8 stycznia 1896 r., a więc w zaledwie trzy dni po opublikowaniu przez prasę niemiecką doniesień o odkryciach Wilhelma Roentgena informowały o nim polskie gazety w Krakowie, Lwowie i Warszawie. Między 8, a 20 stycznia 1896 r. wybitny fizyk Karol Olszewski wykonał w Krakowie serię eksperymentalnych, pierwszych na ziemiach polskich zdjęć RTG, o czym […]

Historie medycy przez pryzmat historii rodzinnej – nowa publikacja KHM UJ CM

  Miło nam powiadomić, że ukazała się książka pracującej w Katedrze Historii Medycyny UJ CM Pani mgr Marii Przybyszewskiej, pod tytułem: Profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego: Władysław Chłopicki i Władysław Reiss oraz ich powiązania rodowe, czyli o Krupniczej nieco inaczej.  Publikacja opowiada o niezwykłych losach dwóch rodzin: Chłopickich i Reissów, ich związkach z historią Polski, Krakowa oraz historią medycyny. Oparta jest na rodzinnych, często niepublikowanych archiwaliach i stanowi ciekawą lekturę […]

Komunikat ws. braku możliwości udostępnienia Muzeum Historii Medycyny na potrzeby zwiedzania

   Muzeum Historii Medycyny należące do Katedry Historii Medycyny Wydziału Lekarskiego UJ CM zostało umieszczone na liście obiektów  Ministerstwa Edukacji i Nauki przeznaczonych do zwiedzania w ramach przedsięwzięcia “Poznaj Polskę” (opisanego na liście jako “Muzeum Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego” – poz. 179). Ponieważ muzeum ma charakter wewnętrzny i jest przeznaczone przede wszystkim jako pomoc w dydaktyce dla studentów UJ CM uczących […]

Tegoroczna edycja konferencji “Ból i Cierpienie” – odwołana.

  Z racji trwającej ciągle pandemii wirusa Sars-CoV-2 tegoroczna edycja interdyscyplinarnej konferencji “Ból i Cierpienie” zostaje odwołana. Mamy szczerą nadzieję, że będziemy mogli wrócić do naszych rozważań w kolejnym roku.   Komitet OrganizacyjnyWielkość fontu
Kontrast