Jubileuszowe Sympozjum BÓL I CIERPIENIE 2007

Program Sympozjum 2007

13-14 stycznia 2007 roku odbyło się Jubileuszowe Sympozjum nt. „Ból i Cierpienie” wg programu umieszczonego wyżej.
W trakcie Sympozjum Prof. Zdzisław Gajda wręczył pamiątkowe medale, które otrzymali:
Dr Klemens Budzowski prof. KSW – Kanclerz Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Dr med. Alicja Macheta – Przewodnicząca Oddziału Podkarpackiego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Dr Maria D. Schmidt-Pospuła – Katedra Historii Medycyny UJ CM, Prezes Krakowskiego Towarzystwa Miłośników Historii Medycyny
Za wieloletnią pracę przy organizacji Sympozjum medal wręczono także Prof. Z. Gajdzie.
W drugim dniu Sympozjum Prof. Z. Gajda wręczył w/w medal Zgromadzeniu Zakonu Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego na ręce Przełożonej Generalnej Siostrze Martynie Marcie Hanusiak oraz Siostrze Klarze Krystynie Antosiewicz.
W tym dniu także zostały odznaczone Krzyżem Duchackim:
dr Maria D. Schmidt-Pospuła
dr Alicja Macheta.
Podsumowaniem Sympozjum były zorganizowane warsztaty naukowe oraz wieczór poetycki.

I dzień Sympozjum 13 stycznia 2007 r. (sobota) Dom Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, ul. Radziwiłłowska 4

Prof. Gajda wita uczestników

Ścisły Komitet Organizacyjny Sympozjum

Wręczenie pamiątkowych medali z okazji Jubileuszu

Dr Alicja Macheta, dr Maria Schmidt Pospuła

Pierwszy dzień obrad – 13 stycznia 2007

II dzień Sympozjum 14 stycznia 2007 r. (niedziela) Kościół Sióstr Duchaczek p.w. Św. Tomasza, ul. Szpitalna 12

Drugi dzień Sympozjum – Klasztor Sióstr Duchaczek

Prof. Z. Gajda wręcza medal Jubileuszowy przełożonej Zakonu Sióstr Duchaczek

Prof. Z. Gajda wręcza medal Jubileuszowy Siostrze Klarze

Krzyże Duchackie otrzymały dr Dorota Schmidt-Pospuła oraz dr Alicja Macheta


Wykład Siostry Katarzyny Byrdak – Pomoc duchowa w opiece paliatywnej