Program zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2022/2023

Objaśnienie: 

Muzeum – ul. Radziwiłłowska 4 – Muzeum Historii Medycyny (w gmachu Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego);
Biochemia – ul. Kopernika 7 – budynek Katedry Biochemii Lekarskiej.

 

I Turnus

Kierunek lekarski

Poniedziałek:
Grupa 8 – 10.30-12.00, od 3 października, sala nr 6, Biochemia.
Grupa 18N – 10.30-12.00, od 3 października, Muzeum.
Grupa 16 – 12.15-13.45, od 3 października, Muzeum.

Wtorek:
Grupa 4 – 12.30-14.00, od 4 października, sala nr 6, Biochemia (wyjątek 8 listopada, sala nr 7, Biochemia).
Grupa 6 – 13.00-14.30, od 4 października, Muzeum.

Środa:
Grupa 19N – 8.00-9.30, od 5 października, Muzeum.
Grupa 10 – 9.45-11.15, od 5 października, Muzeum.
Grupa 12 – 11.30-13.00, od 5 października, Muzeum.

Czwartek:
Grupa 1 – 8.00-9.30, od 6 października, Muzeum.
Grupa 20N – od 11.30-13.00, od 6 października, sala 7, Biochemia.

Piątek:
Grupa 5 – 10.30-12.00, od 7 października, Muzeum.
Grupa 13 – 12.15-13.45, od 7 października, Muzeum.

 

 

 

Kierunek lekarsko-dentystyczny

Piątek:

Grupa 2 – 8.45-10.15, od 7 października, Muzeum.

 

 

II Turnus

Kierunek lekarski

Poniedziałek:
Grupa 2 – 10.30-12.00, od 21 listopada, sala 6 Biochemia.

Wtorek:
Grupa 17 – 13.00-14.30, od 22 listopada, Muzeum.

Środa:
Grupa 15 – 9.45-11.15, od 23 listopada, Muzeum.
Grupa 11 – 11.30-13.00, od 23 listopada, Muzeum.

Czwartek:
Grupa 7 – 8.00-9.30, od 17 listopada, Muzeum.
Grupa 9 – 10.00-11.30, od 17 listopada, Muzeum.

Piątek:
Grupa 3 – 10.30-12.00, od 25 listopada, Muzeum.
Grupa 14 – 12.15-13.45, od 25 listopada, Muzeum.

II Turnus

Kierunek lekarsko-dentystyczny

Poniedziałek:
Grupa 3 – 10.45-12.15, od 28 listopada, Muzeum.

Środa:
Grupa 1 – 8.00-9.30, od 1 grudnia, Muzeum.

Piątek:
Grupa 4 – 8.45-10.15, od 25 listopada, Muzeum.

 

 

We wszelkich kwestiach dydaktycznych zarówno dla kierunku lekarskiego, jak i lekarsko-dentystycznego, należy kontaktować się z koordynatorem- doc. Moniką Zamachowską pod nr tel. 12-422-21-16 w godz. 8:30-14:30 w dni robocze lub pod adresem e-mail: monika.zamachowska@uj.edu.pl 


 

 

 Dla osób zainteresowanych historią medycyny poniżej  zostawiamy materiały dydaktyczne z lat poprzednich oraz konspekt wykładów z lat poprzednich.

 UWAGA: Poniżej zakres pytań egzaminacyjnych na rok akademicki 2019/2020

   PYTANIA DO EGZAMINU Rok akademicki 2019/2020

 

Jako pomoc dydaktyczna do wglądu pozostają materiały z lat poprzednich:

 

1) materiały seminaryjne i dydaktyczne z roku akademickiego 2018/2019:

 1. Zarys dziejów anatomii
 2. Zarys dziejów chirurgii
 3. Zarys dziejów fizjologii
 4. Zarys dziejów ginekologii
 5. Zarys dziejów histologii
 6. Zarys dziejów interny
 7. Zarys dziejów neurologii
 8. Zarys dziejów patomorfologii
 9. Zarys dziejów stomatologii
 10. Zarys dziejów bakteriologii
 11. Zarys dziejów biochemii
 12. Tadeusz Tempka – współtwórca polskiej hematologii

 

2) Konspekt wykładów (kier. lekarski i lekarsko-dentystyczny) – na rok akademicki 2020/2021:

   Tematyka wykładowa