Program zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2023/2024

UWAGA!!!

 • II termin egzaminu z przedmiotu „Historia medycyny” dla kierunku lekarskiego oraz dla kierunku lekarsko-dentystycznego (łącznie) odbędzie się 21.02,2024 r. godzina 11:00 w Katedrze Historii Medycyny UJ CM, ul. Kopernika 7.

 

 

 

 EGZAMIN KIERUNEK LEKARSKI – 5.02. godz. 16:00 – podział grup pomiędzy aule:

AULA A: Grupy od 1 do 5

AULA B: Grupy od 6 do 10

AULA C: Grupy od 11 do 15

AULA D: Grupy od 16 do 20  

Prosimy o uwagę i przybycie do właściwej auli!

 

UWAGA TERMINY EGZAMINÓW – ROK AKADEMICKI 2023/2024:

Egzamin kierunek lekarsko-dentystyczny: 29.01.2024 r., godzina 10:00, Aula C w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego UJ CM, ul. św Łazarza 16.

Egzamin kierunek lekarski: 5.02,. godzina 16:00, połączone aule ABCD w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego UJ CM, ul. św. Łazarza 16.

 

Objaśnienie: 

Muzeum – ul. Radziwiłłowska 4 – Muzeum Historii Medycyny (w gmachu Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego);
Biochemia – ul. Kopernika 7 – budynek Katedry Biochemii Lekarskiej.

 UWAGA!

Zajęcia w budynku Katedry Biochemii Lekarskiej nie mają przypisanych sal. Studenci przed każdymi zajęciami powinni sprawdzić, w której sali mają zajęcia na planie znajdującym w gmachu Katedry Biochemii Lekarskiej (nowe skrzydło).

 

 

I Turnus

Kierunek lekarski

Zajęcia rozpoczynają się od 2 października 2023 r.

Poniedziałek:
Grupa 8 – 10:30-12:00, Biochemia.

Grupa 18 – 10:30-12:00, Muzeum.

Grupa 16 – 12:15-13:45, Muzeum.

 

Wtorek:
Grupa 4 – 12:30-14:00, Biochemia.

Grupa 17 – 13:00-14:30, Muzeum.

 

Środa:
Grupa 19 – 8:00-9.30, Muzeum.

Grupa 15 – 9.45-11:15, Muzeum.

Grupa 12 – 11:30-13:00, Muzeum.

 

Czwartek:
Grupa 1 – 8:00-9:30, Muzeum.

Grupa 20 – 11:30-13:00, Muzeum.

 

Piątek:
Grupa 5 – 10:30-12:00, Muzeum.

Grupa 13 – 12:15-13:45, Muzeum.

 

 

 

Kierunek lekarsko-dentystyczny

Piątek:

Grupa 2 – 8:45-10:15, Muzeum.

 

 

II Turnus

Kierunek lekarski

Zajęcia rozpoczynają się od 20 listopada 2023 r.

Poniedziałek:
Grupa 2 – 10:30-12:00, Biochemia.

 

Wtorek:
Grupa 6 – 13:00-14:30, Muzeum.

 

Środa:
Grupa 10 – 9:45-11:15, Muzeum.

Grupa 11 – 11:30-13:00, Muzeum.

 

Czwartek:
Grupa 7 – 8:00-9:30, Muzeum.

Grupa 9 – 10:00-11:30, Muzeum.

 

Piątek:

Grupa 3 – 10:30-12:00, Muzeum.

Grupa 14 – 12:15-13:45, Muzeum.

II Turnus

Kierunek lekarsko-dentystyczny

Zajęcia rozpoczynają się od 27 listopada 2023 r.

Poniedziałek:
Grupa 3 – 10:45-12:15, Muzeum.

 

Środa:
Grupa 1 – 8:00-9:30, Muzeum.

 

Piątek:
Grupa 4 – 8:45-10:15, Muzeum.

 

 

We wszelkich kwestiach dydaktycznych zarówno dla kierunku lekarskiego, jak i lekarsko-dentystycznego, należy kontaktować się z koordynatorem- doc. Moniką Zamachowską pod nr tel. 12-422-21-16 w godz. 8:30-14:30 w dni robocze lub pod adresem e-mail: monika.zamachowska@uj.edu.pl 


 

 

 Dla osób zainteresowanych historią medycyny poniżej  zostawiamy materiały dydaktyczne z lat poprzednich oraz konspekt wykładów z lat poprzednich.

 UWAGA: Poniżej zakres pytań egzaminacyjnych na rok akademicki 2019/2020

   PYTANIA DO EGZAMINU Rok akademicki 2019/2020

 

Jako pomoc dydaktyczna do wglądu pozostają materiały z lat poprzednich:

 

1) materiały seminaryjne i dydaktyczne z roku akademickiego 2018/2019:

 1. Zarys dziejów anatomii
 2. Zarys dziejów chirurgii
 3. Zarys dziejów fizjologii
 4. Zarys dziejów ginekologii
 5. Zarys dziejów histologii
 6. Zarys dziejów interny
 7. Zarys dziejów neurologii
 8. Zarys dziejów patomorfologii
 9. Zarys dziejów stomatologii
 10. Zarys dziejów bakteriologii
 11. Zarys dziejów biochemii
 12. Tadeusz Tempka – współtwórca polskiej hematologii

 

2) Konspekt wykładów (kier. lekarski i lekarsko-dentystyczny) – na rok akademicki 2020/2021:

   Tematyka wykładowa