Biblioteka

Biblioteka Katedry Historii Medycyny mieści się w budynku Katedry przy ul. Kopernika 7.
Opiekunem biblioteki jest prof. Ryszard Gryglewski

Konsultacje w sprawie korzystania ze zbiorów bibliotecznych:

Codziennie 9:00-14:00
Tel. (12) 422-21-16

 

Profil biblioteki:

  1. Rękopisy: historie chorób, rękopisy prac naukowych, w tym inedita, korespondencja, dokumenty z życia lekarzy krakowskich;
  2. Starodruki;
  3. Książki i czasopisma medyczne z XIX i XX wieku;
  4. Prace z zakresu historii medycyny i nauk pokrewnych;
  5. Czasopisma z zakresu historii medycyny, m.in. „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” „Medycyna Nowożytna”, „Sudhoffs Archiv”, „Medizin historisches Journal”, „Journal of the History of Medicine and Allied Sciences”

Dzieje biblioteki

Księgozbiór biblioteki zaczął powstawać, jak możemy się domyślać, wraz z rozpoczęciem pierwszych wykładów z historii medycyny na Wydziale Lekarskim UJ, ale o tym okresie niewiele wiadomo. Zgodnie z ówczesną tradycja profesorowie gromadzili książki, ryciny dokumenty, narzędzia, modele itp., a ponieważ katedra historii medycyny była częścią tzw. katedr zespołowych: początkowo patologii i terapii lekarskiej, później katedr teoretycznych, tj, weterynarii i policji lekarskiej czy wreszcie medycyny sądowej i policji lekarskiej. Historia medycyny była początkowe wykładane przez profesorów patologii i terapii lekarskiej, Gromadzenie księgozbioru poświadczone źródłowo rozpoczął Adam Wrzosek wykładowca historii medycyny w latach 1910 – 1918. Najstarsze zapisy w księdze inwentarzowej pochodzą z roku 1913. Zbiór powiększył się po przekazaniu przez Senat UJ „Zbiorów im. Walerego Jaworskiego” ówczesnemu profesorowi historii i filozofii medycyny – Władysławowi Szumowskiemu. Druki zwarte, rękopisy, dokumenty przekazane przez i Walerego Jaworskiego i Adama Wrzoska były podstawowym trzonem zbiorów Katedry uzupełnianym na przestrzeni dziejów przez:

  1. Dary prywatnych osób lub przekazane przez rodzinę: m.in. (Edward Korczyński, Włodzimierz Bugiel, Władysław Szumowski, Zbigniew Kukulski, Jan Lachs, Zdzisław Przybyłkiewicz, Józef Bogusz, Stanisław Czarniecki, Kazimierz Dominik, Stanisław Czarniecki, Henryk Gaertner, Andrzej Śródka)
  2. Organizacje i stowarzyszenia: Kółko Naukowe im. Sebastiana Petrycego, Bratnia Pomoc Medyków, Kółko Medyków UJ, Krakowskie Towarzystwo Miłośników Historii Medycyny, Towarzystwo Lekarskie Krakowskie.
  3. Katedry i Zakłady Wydziału Lekarskiego UJ: m.in. Katedra Chorób Wewnętrznych, Zakład Higieny, Katedra Ginekologii i Położnictwa, Katedra Chorób Zakaźnych, Katedra Psychiatrii, Instytut Neurologii;
  4. Szpitale krakowskie, w tym Państwowy Szpital Kliniczny;
  5. Zakup ze środków budżetowych uczelni oraz z dotacji KBN.

Stanisław Zwolski