Polecane pozycje wydawnicze

Zarys historii nauczania medycyny w Polsce do roku 1939

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012

Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Śródki

ISBN 978-83-233-3268-8

s.325

Praca przygotowana przede wszystkim z myślą o adeptach studiów medycznych, stworzona  w oparciu o wieloletnie doświadczenie nauczania historii medycyny, w ramach seminariów w Katedrze Hist. Med. UJ CM. Zasadniczą jej część stanowią dzieje wybranych nauk podstawowych i klinicznych, wzbogacone o rozdziały dotyczące medycyny na ziemiach polskich w czasach przeduniwersyteckich, dziejów Wydziału Lekarskiego od jego założenia do reform Komisji Edukacji Narodowej, oraz  nauczania medycyny w Polsce od Komisji Edukacji Narodowej do wybuchu drugiej wojny światowej. Nie lada gratkę stanowią także rozdziały dotyczące filozofii i historii medycyny. Przystępny język, zwięzłość i klarowność opracowania mogą okazać się niezwykle cenne podczas przygotowań do egzaminów doktorskich z historii medycyny, a dla pozostałych zainteresowanych będą po prostu miłą lekturą poszerzającą wiedzę.

Karolina Grządziel

 

 

Lekarzy Losy wojenne- szkice

Zygmunt Wiśniewski

Naczelna Izba Lekarska, Warszawa 2010

ISBN 13 978-83-915636-7-0

s.287

Wśród wielu opracowań czasów wojny szczególnie polecam te szkice. Wzruszająca lektura oparta o bogaty materiał archiwalny, dzienniki, opracowania zbiorcze oraz bezpośrednie relacje świadków, przybliża czasy okupacji i losy wybitnych lekarzy, nierzadko ukazując heroizm ich działań oraz potęgę ludzkiej natury. Treść książki została podzielona na działy: pomniki, drogi, losy i przesłania.  Szkice nie tylko ukazują wojenne drogi takich osobowości jak prof. Jan Zaorski, prof. Jan Olbrycht, prof. Edward Loth i wielu innych, ale także przybliża nam ich z krwi i kości, tak, że na chwilę znów odżywają w wyobraźni i naszej pamięci.

Karolina Grządziel

 

Powiązania rodowe twórców polskich szkół naukowo-medycznych

Praca zbiorowa zespołu Katedry Hist. Med. UJCM, Kraków 2012

Pod red prof. Andrzeja Śródki

ISBN978-83-62139-51-4

s.195

Zespół pracowników Katedry i Zakładu Historii Medycyny UJ CM oddał nam w ręce pracę unikatową. Opracowanie powiązań rodowych twórców polskich szkół naukowo-medycznych.  W kręgu ich zainteresowań znalazło się 21 lekarzy o najwyższej randze naukowej. Wśród nich  Stanisław Ciechanowski,  Antoni Gluziński,  Ludwik Hirszfeld, Jan Miodoński, Roman Nitsch, Jan Olbrycht, Witold Eugeniusz Orłowski. Autorzy postawili sobie za cel dotarcie do odległych niekiedy powiązań rodowych, pokazanie przenikania się środowisk elity intelektualnej, uwypuklenie wartości wychowania patriotycznego i obywatelskiego, pokazanie znaczenia aspektów społecznych oraz politycznych zmian kraju w kształtowaniu postaw i losów tych wybitnych jednostek. Każdy z mini rozdziałów opatrzony jest diagramem drzewa genealogicznego, biogramem postaci oraz krótkim esejem przedstawiającym przedstawicieli danego rodu.

Karolina Grządziel

Wielkość fontu
Kontrast